Reisningsproblemer behandling og undersøgelse i København

Få effektiv shockwavebehandling til reisningsproblemer i tryg atmosfære

Effektiv trykkbølgebehandling mot reisningsproblemer

Når du møter Michael i klinikken, er du i trygge hender. Michael har spesialisert seg på fokusert trykkbølgebehandling mot erektil dysfunksjon og peyronies sykdom, og er en internasjonalt anerkjent ekspert. Derfor kommer det daglig menn i alle aldre fra hele Norden til behandling i klinikken. Utover fordypning i trykkbølgebehandling, er han også sertifisert sexolog.

I klinikken får du bedre kvalitet i ditt reisnings- og sexliv. Vi benytter effektiv og bivirkningsfri trykkbølgebehandling supplert med EMTT, som skaper nye blodkar og nerveaktivitet i penis. Det kan være når reisningen svikter, og du ikke oppnår den hardheten og utholdenheten du ønsker. Det kan være ved sporadisk eller fullstendig fravær av reisning, og evne til sex, selv når du bruker forskjellige former for piller og hjelpemidler.

Michael er en del av en internasjonal tverrfaglig gruppe innen urologisk trykkbølgebehandling. Han underviser i den sammenheng andre behandlere og spesialister internasjonalt for trykkbølgeprodusenten Storz Medical. Klinikkens protokoller er en videreutvikling av konseptet fra prof. Lars Lund.

Behandling og undersøkelse av reisningsproblemer med spesialist i øyehøyde

Når du kommer første gang, har vi sammen en grundig og dyptgående samtale og undersøkelse for å finne årsaken til reisningsproblemene dine. Vi går gjennom livsstil, parforholdet ditt og andre faktorer som kan påvirke reisningsevnen. Her gjør Michael samtidig en rekke detaljerte ultralydsskanninger, som kan avgjøre graden av reisningsproblemet presist, og/eller om du har risiko for å utvikle problemer i nærmeste fremtid.

Skanningene utgjør grunnlaget for at du får klarhet i muligheten for behandling og tiltak for å øke kvaliteten på reisningen din. Disse mulighetene finnes ikke andre steder i Norden. Deretter begynner vi med trykkbølge- og EMTT-behandling for at du skal få mer hardhet og utholdenhet på reisningen, samt morgenreisningen tilbake. Du får verktøyet til å gjøre en forskjell for deg selv, og ikke minst reisningen din, slik at du unngår nye problemer i fremtiden.

Nederst på siden, er det samlet en stor mengde informasjon som detaljert forklarer reisningsproblemer, behandlingsforløp og priser.

Michael er medlem av The International Society for Sexual Medicine og Dansk Sexologforening.

 

Har du et reisningsproblem?

Kort introduktion og forklaring af behandlingen

Du er ikke alene

FAQ om erektil dysfunksjon

 1. Ved første undersøkelse gjøres en grundig screening av graden av reisningsproblemet, fysisk og psykisk helsetilstand. Vi snakker åpent om det og eventuell livsstilsrelatert problematikk.
 2. Michael avdekker sammen med deg om det er konstant fravær av reisning, eller om det er mer situasjonsbestemt (psykiske faktorer). Vi anbefaler at du involverer legen din i forløpet, da vi må sikre at alle blodverdier og eventuelle følgesykdommer er under kontroll
 3. Han gjør en ultralydsskanning av penis og bekkenbunden, samt en kort screening av hjertets pumpefunksjon.
 4. Du veiledes i hvilken trening for bekkenbunden du skal begynne med.
 5. Vi lager sammen en forventningsrapport for behandlingen, og hvilket nivå vi forventer å kunne ta deg til, ut ifra undersøkelsens resultater.
 6. Forløpet planlegges
 7. Du mottar første behandling med trykkbølge og EMTT, dersom du ønsker det.

Vi går i dybden for å sikre at vi kan sette i gang den rette behandlingsstrategien, slik at du igjen får kvalitet i sexlivet ditt. Hvis det er behov for justeringer knyttet til kost og livsstil, benytter vi eksterne partnere.

Under den første undersøkelsen for reisningsproblemer vil vi gjøre en ultralydsskanning av både penis og bekkenbunn, for å kunne målrette behandlingen til ditt behov. Følgende undersøkes:

 1. Blodgjennomstrømning i de to arteriene i svulmelegemet
 2. Er det kalk, fett eller plakk i svulmelegemet eller bindevevet?
 3. Muskler i bekkenbunnen som kan indikere om det er balanse i hormonsystemet.
 4. Er det risikofaktorer for å utvikle reisningsproblemer i fremtiden (vi kan se det i lang tid før problemet oppstår).
 5. Kontrollen din over bekkenbunnens muskler.

Klinikken har tilgang på det nyeste og mest avanserte ultralydsskanningsutstyret fra Sonosite, med prober som er laget for overfladiske strukturer og kar. Klinikken er også en av de få i Norden som tilbyr så omfangsrik ultralydsskanning ved reisningsproblemer, og har dermed lang erfaring med å omgjøre bildene til konkret behandlingsplan.

 • Ved bruk av trykkbølge dannes nye små blodkar i penis og renses for "smuss" i svulmelegemene. Mellomgulvets nerver, muskler og blodkar stimuleres også, hvilket gir deg en kraftigere og bedre reisning igjen. Helt uten ubehagelige bivirkninger, som ses ved andre behandlinger.
 • Forløpet strekker seg normalt over 6 uker, og tilpasses de behovene du har, og graden av problematikken i forhold til det sexlivet du ønsker deg. Alt dette med formål om at du skal ha høy livskvalitet og god selvtillit. Du får verktøyene til å gjøre en forskjell for deg selv, følelsen din som mann og, ikke minst, reisningen din, slik at du unngår problemer igjen i fremtiden. Et behandlingsforløp består normalt av 6, 9 eller 12 behandlinger, der 90 % av klientene våre opplever en bedre og mer kraftfull reisning etterpå.
 • Vi kartlegger hva som er de utløsende faktorene for deg første gang du kommer til klinikken for en undersøkelse. Nyeste forskning og erfaringer fra våre tyske kollegaer viser at det kan anbefales å supplere med et ekstra forløp på 6 behandlinger etter 6 måneder. Dette har vist seg å gi mer langvarig effekt (flere år på det oppnådde nivået). Andre velger å få regelmessig vedlikehold med et par enkeltbehandlinger utover året, for å ha høy nerveaktivitet.
 • En enkeltstående behandling med trykkbølge i kombinasjon med EMTT koster fra 1500 kr. Som de eneste i Norden, jobber vi med kombinasjonen av trykkbølge og EMTT , der vi ser en høyere effekt enn med trykkbølgebehandling alene.
 • Ved første konsultasjon kan du velge om du kun vil ha samtale og undersøkelse, som koster fra 1700 kroner eller sette i gang med det samme (2000 kroner).
 • Hvis du vil se en gjennomgang av forskjellige studier, finner du dem her: Studier på ED

 • Behandlingen av reisningsproblemer (erektil dysfunksjon) med fokusert trykkbølgebehandling foregår ved at mellomkjøttet og skaftet på penis behandles med trykkbølge. Her vil lydbølgene øke blodgjennomstrømningen og dannelse av nye blodkar, samtidig som de bryter ned eventuelle forkalkninger og opphopninger av kolesterol i svulmelegemet. Det løsner opp spent muskulatur, slik at det igjen kommer god blodgjennomstrømning til penis fra bekkenbunden.
 • Selve trykkbølgebehandlingen varer i ca. 15-20 minutter, ut fra de forskningsbaserte protokollene, og det utstyret klinikken har til rådighet, som er det nyeste tilgjengelige.
 • Behandlingen er smertefri for deg, og kan ikke sammenlignes med om du tidligere har fått det i eksempelvis en skulder. Du merker kun en lett prikking. Du er selvfølgelig velkommen til å ta med partneren din til behandlingen, hvis det gir deg større trygghet.
 • Det følger ingen risiko og bivirkninger av behandlingen. Du vil også kunne være seksuelt aktiv som vanlig gjennom behandlingsforløpet. Det kan virke positivt i forhold til blærekontrollen og kvaliteten på manglende sædutløsning.

Vi har også mulighet til å kunne kombinere trykkbølgebehandlingen med den helt nye EMTT-teknologien, som gir økt stimuli på nervesystemet og elastisitet i vevet i bekkenbunnen, samt en økt frigjøring av vekstfaktorer og andre byggesteiner til økt cellekvalitet.

Derfor får vi stimulert et bredere område enn ved trykkbølgebehandling alene. For å kunne få en god og kraftig reisning, må vevet i penis kunne utvide seg opp til 20-25 ganger, og derfor er smidig vev viktig. Ved denne kombinasjonen ses en kraftigere effekt, enn ved trykkbølgebehandling alene.

Dette bygges også opp av våre klienter som tidligere har mottatt kun trykkbølgebehandling. Vi forventer at denne kombinasjonen blir standarden for behandling av erektil dysfunksjon i fremtiden.

Vi er den eneste klinikken i Norden som tilbyr denne innovative kombinasjonsbehandlingen, hvilket vil gi deg et bedre resultat og en kraftigere reisning.

Etter operasjon mot prostatakreft er det vanlig å se kraftige reisningsproblemer. Normalt vil kirurgen søke å bevare den ene av de to nervene som går langs prostata, og som har innvirkning på reisningsevnen. Såfremt nerven er bevart, kan vi med trykkbølgebehandling øke reisningsevnen, mulig i kombinasjon med piller eller injeksjoner. Slik vil du kunne opprettholde den seksuelle aktiviteten og en god reisning.

Det er viktig å komme raskt etter operasjonen, da det er et åpent vindu de første seks månedene etter operasjonen til å stimulere nervevevet. Det er også her vi har best mulighet til å kunne redusere uhensiktsmessig arrvevdannelse i bekkenbunnen etter operasjonen. Vi har regelmessig klienter i klinikken som er operert for flere år siden. I disse tilfellene ser vi fortsatt god effekt med behandlingen i forhold til økt reisningsevne og følelse.

En manns selvtillit er kilden til potensen hans, og hvem han er. Hvis selvbildet hans brytes ned og han føler at han ikke har noen stor verdi i seg selv eller det han kan prestere, kan det føre med seg en lang rekke psykiske problemstillinger. Det kan komme til uttrykk som skam og prestasjonsangst, og i alvorlige tilfeller som depresjon og stress.

Når selvtilliten forsvinner og han føler seg mindreverdig, vil lysten til sex, og i de mest alvorlige tilfellene, evnen til sex, forsvinne for ham. Det vil danne grunnlaget for en ond sirkel, som påvirker selvbildet og den seksuelle funksjonen ytterligere. Det vil for ham måtte håndteres for at han på nytt kan få en suksessfull seksuell funksjonsevne.

Selvtilliten kan også påvirkes av barndommen og eventuelle traumer, som kan ha påvirket selvbildet og relasjonsdannelsen og kan utgjøre grunnlaget for et større utredningsbehov for å bearbeide problemstillingen.

Michael hjelper deg både med trykkbølgebehandling, og verktøy til økt selvtillit.

I forbindelse med seksuell aktivitet ved følelsen av mindreverd hos mannen kan det oppstå prestasjonsangst. Det er spesielt dersom du/mannen har satt partneren sin opp på en pidestall og dere ikke føler dere på samme nivå. Eller i dagligtale: at du/han føler å ha gjort en overscoring. Det kan være i kraft av følgende spørsmål:

Er jeg god nok? Er pikken min stor nok til henne? Kan jeg tilfredsstille henne? Hva skjer hvis jeg skuffer henne? Blir jeg forlatt hvis hun ikke får orgasme?

Der er ingen grenser for hvilke tanker som kan komme i situasjonen, men felles for dem er at det reduserer reisningsevnen i større eller mindre grad. For noen menn betyr det at de mister lysten til å ha sex og begynner å trekke seg når de skal være intime med partneren sin, av frykt for å feile.

Disse elementene hjelper Michael deg også med å forstå.

Det er mange forskjellige årsaker til reisningsproblemer hos menn, utover alder. Klinikken hjelper deg i første undersøkelse til å forstå hvor reisningsproblematikken din kommer fra. De vanligste årsakene er:

 • Diabetes
 • Overvekt
 • Forskjellige typer medisin (kolesterol, insulin, blodtrykksregulerende som de vanligste)
 • Fysisk inaktivitet
 • Hjerteproblemer
 • Alkohol/røyking
 • Stress / manglende søvn
 • Bruk av steroider.
 • Etter prostataoperasjon, grundet nerveskade
 • Spente muskler i bekkenbunn grundet hyppig sykkeltrening
 • Prestasjonsangst
 • Selvtillitsproblemer
 • Manglende sexlyst
 • Overgrep
 • Skyld og skam
 • Parforhold
 • Manglende kunnskap

Generelt vil en eller annen grad av reisningsproblematikk ramme ca. 50 % av alle menn over 50 år, og stiger i takt med alderen derfra. Men det er også mange unge i alderen 20 til 40 som lider av reisningsproblemer, og denne gruppen står for ca. 30 % av de klinikken hjelper. Det er altså ikke bare et spørsmål om "høy" alder.

En av de siste behandlingsmulighetene for reisningsproblemer er fokusert trykkbølge og EMTT, som brukes i klinikken hos MS Insight.

 • Fysisk aktivitet
 • Vakuumpumpe
 • Trykkbølge/EMTT
 • Sexologisk terapi
 • Stamceller (tilbys ikke i klinikken)
 • Injeksjoner/piller (tilbys ikke i klinikken)
 • Operasjon (med innsetting av pumpe)

"Til tross for regelmessig mosjon, sunt kosthold og et fortsatt aktivt sexliv, har jeg gjennom femtiårsalderen opplevd en gradvis forverring av evnen til ordentlig og vedvarende reisning. Ja, i virkeligheten begynte nok den prosessen enda tidligere.

Piller har jeg aldri egentlig brydd meg om, også selv om det med dem kan oppnås en enkel og effektiv korttidseffekt. Jeg ble nysgjerrig da jeg leste om Michael og MS Insight. Jeg tok testen og ga mig selv i bursdagsgave, det som i mitt tilfelle var 6 anbefalte behandlinger.

Man venner seg raskt til den formløse og på ingen måte smertefulle behandlingen med trykkbølgebehandling av mellomkjøttet og penis. Behandlingen gjør ikke vondt, og man venner seg raskt til å slappe av med de ”prikkende” bølgene fra trykkbølgemaskinen.

Klarer man å overbevise seg selv om at det ikke er stor forskjell på å åpne munnen og å kaste buksene i enerom med behandleren sin, så er opplevelsen på nivå med en tannrensing. Michael er svært ordentlig og har hver gang håndtert behandlingene mine og samværet i enerom på en god og avslappet måte.

Etter de 6 behandlingene opplevde jeg en merkbar endring av både evne til å få og hyppigheten av å ha en naturlig og god reisning. Hyggelig når man våkner om morgenen, og deilig når man er sammen med sin kjæreste.

Selv om det ikke er billig, har det vært verdt pengene for meg, og jeg kan godt finne på å gå igjen om 5 eller 10 år, hvis jeg senere mister det nivået jeg nå har fått tilbake.”

Smertefri behandling

Behandlingen har 3 steg/faser
 1. 1.Undersøkelse/avklaring, samtale og ultralydsskanning
 2. 2.Behandling med trykkbølge og EMTT, 6-12 behandlinger
 3. 3.Bekkenbunnstrening og livsstil

 

Ta en uforpliktende telefonsamtale i forbindelse med reisningsproblemer

Du kan ringe og få en uforpliktende og fortrolig telefonkonsultasjon med Michael, slik at du kan høre om hvordan du kan få hjelp. Du kan også booke undersøkelse og behandling direkte via onlinesystemet her på siden. Det kan stort sett alltid finnes et tidspunkt til undersøkelse/behandling i løpet av kort tid, dersom du er fleksibel.

Ultralydsscanning ved erektil dysfunktion behandling

Hør Mads fortælle om hans rejse

Har du spørgsmål til erektil dysfunktion?

Få en uforpligtende telefonsamtale i forbindelse med rejsningsproblemer. Ring til Michael på 4140 0858.

 

Du kan også skrive til klinikken og få svar på dine spørgsmål.

  Läs mer om erektil dysfunktion på svenska