Du är inte ensam

Effektiv behandling av Peyronies sjukdom utan kirurgi

När du träffar mig på kliniken är du i trygga händer. Jag är specialiserad på fokuserad stötvågs- och EMTT-behandling för Peyronies sjukdom och erektil dysfunktion och är en internationellt erkänd expert. Jag hjälper dig att minska din krökning, obehag och eventuell smärta, så att du kan återfå en hög livskvalitet och funktion i sexuell aktivitet. Med mitt behandlingskoncept ser jag i allmänhet en minskning på mer än 34% av symtom och obehag och upp till 50% minskning av krökning inom de första 3 månaderna av behandlingen, i en process som kan ta upp till ett år innan alla processer och det slutliga resultatet uppnås.

Du kommer att återfå en del av den förlorade längden och fylligheten i penis och få en rakare penis med stötvågs- och EMTT-behandling. Därför är en obekväm operation INTE nödvändig som ett första val. Se den korta videon nedan för en kort och enkel förklaring av peyronies och behandling, eller så kan du läsa mer detaljerat om allt du behöver veta om peyronies, behandling och undersökning längst ner på sidan.

Första gången du kommer till mig gör jag en serie detaljerade ultraljudsundersökningar för att hitta den specifika orsaken till krökningen (det kan finnas tre olika). Undersökningen kommer att ligga till grund för den fortsatta behandlingen och vilken av de 4 olika typerna av fokuserad stötvåg jag väljer för att ge dig bästa möjliga resultat.

Denna utökade valfrihet finns inte någon annanstans i Norden, och därför kommer män i alla åldrar från hela Norden dagligen för att få peyroniesbehandling.

Effektiv behandling av Peyronies sjukdom av internationell specialist

En normal behandlingskur brukar bestå av 8-12 behandlingar med högintensiva fokuserade stötvågor och EMTT styrda av ultraljudsskanning, kompletterat med hemövningar som jag hjälper dig att komma igång med.

I den inledande fasen av peyronies, när plack och fibros inte är fullt utvecklade, har vi en stor möjlighet att avsevärt begränsa ärrvävnadsbildningen för att undvika eller minska problemet på lång sikt. När ärrvävnaden och fibrosen väl har bildats krävs högre intensitet och mer avancerad utrustning, som jag är en av få i Norden som har. Så ju närmare vi kommer de första symptomen, desto lättare är det att ta itu med problemet.

Mitt fokus sedan 2017 har varit på effektiva lösningar för män som vill ha bättre funktion vid erektil dysfunktion och peyroni, och jag har tidigare färdigställt konceptet från prof. Lars Lund. på OUH. Som en del av en internationell expertgrupp, inklusive Dr Motil och Prof Motil. Rassweiler, jag har utvecklat ett mer kraftfullt och effektivt upplägg än det som för närvarande erbjuds på OUH.

Kliniken ligger 3 kilometer från Köpenhamns flygplats och kan nås med tunnelbana till Lergravsparkens station på mindre än 20 minuter.

Vanliga frågor om Peyronies sjukdom

När du kommer på din första konsultation kommer jag att gå på djupet med hela frågan, både med fysiska och psykologiska effekter. Den första konsultationen är uppbyggd på följande sätt.

  1. En grundlig undersökning av graden av krökning, fysisk och psykisk hälsa samt din sjukdomshistoria och eventuell påverkan på din erektilfunktion
  2. Vi utför en ultraljudsundersökning av hög kvalitet för att fastställa storleken på fibrosen/placket (den boll/sträng som du känner).
  3. Vi identifierar dina förväntningar på behandlingen och vilken nivå vi förväntar oss att kunna flytta dig till, baserat på resultaten av undersökningen.
  4. Avancerad mätning av kroppssammansättning och screening av kroppsbalans och hälsa med Inbody770-systemet. Läs mer nedan.
  5. Du får den första behandlingen med stötvåg och EMTT om du vill påbörja behandlingen, där du får instruktioner om hemövningar som du ska göra mellan behandlingarna för att säkerställa ett bra resultat.

När behandlingen påbörjas kan det vara en fördel att ta med ett foto av den erigerade penisen för att visa var krökningen sitter. Detta gör att vi kan rikta behandlingen bättre. Annars har jag också en docka så att du kan visa mig exakt hur penisen ser ut om du känner dig obekväm med att ta ett foto.

Jag kommer att gå på djupet för att säkerställa att jag kan implementera rätt behandlingsstrategi för att hjälpa dig att återfå kvaliteten i ditt sexliv. Behandlingen och undersökningen utförs av en av Danmarks ledande experter på urologisk stötvågsbehandling och jag är också medlem i International Society for Sexual Medicine.

Den fokuserade stötvågsbehandlingen, även känd som ESWT (Extracorporeal ShockWave Therapy). Detta görs genom att “skjuta” högfrekventa ljudvågor in i fibros-/plackområdet via ett applikationshuvud. Detta förändrar de biologiska processerna kring själva “sfären” så att den bryts ned till en mindre fast form. Det innebär att när vi påverkar plackområdet under behandlingsprocessen kommer det att brytas ned i mindre bitar så att kurvaturen minskas.

De processer som sätts igång kan förstärkas genom behandlingar som stretchövningar, vakuumterapi och användning av penistraktionsanordningar som kan hjälpa till att korrigera krökningen eller böjningen. Du kommer att få information om detta när du anländer för din behandling.

I synnerhet de biologiska processerna kollagenomvandling, frisättning av stamceller, cellkommunikation och blodkärlsbildning är orsakerna till att vi kan använda stötvågor effektivt mot peyronies. När vi kombinerar med EMTT beror det på att den har en ökad total stimulering, vilket gör vävnaden mer elastisk och flexibel. Det finns inga andra kliniker som erbjuder denna kombinationsbehandling i Danmark. När vävnaden är stel ökar också krökningen och i vissa fall kan det leda till en förkortad penis.

Själva behandlingen innebär att jag applicerar en gel på penis där fibrosen finns, och sedan skickar jag en serie impulser in i vävnaden, beroende på vad jag har identifierat på ultraljudsundersökningen. Behandlingen kan kännas som stickningar och nålar. I sällsynta fall kan en lätt ömhet kännas efter behandlingen. Du kan använda din penis som vanligt under hela behandlingen.

Behandlingen av peyronies syftar till att lindra symtomen, förhindra ytterligare utveckling av tillståndet och förbättra den sexuella funktionen. Behandlingsalternativen kan omfatta medicinering, terapi, kirurgi eller en kombination av dessa. Läkemedel kan användas för att minska smärtan och förhindra ytterligare plackbildning, men dessa används inte i Storbritannien.

 

För att fastställa graden av fibros/plack är det nödvändigt att utföra en ultraljudsundersökning, det räcker inte att “bara” känna. Detta säkerställer också att vi träffar rätt område för den efterföljande stötvågsbehandlingen. Ultraljudsundersökning för peyronies erbjuds endast av ett fåtal kliniker i Danmark, så jag har stor erfarenhet och kunskap när det gäller att upptäcka fibros/plack i penis. Den kan också identifiera om det är bindväven som är stram, vilket är det som förutspår problemet. Utan ultraljudsundersökning kommer det att vara mycket svårt att välja det specifika protokollet, liksom att förutsäga behandlingsförloppet och det efterföljande resultatet. Jag hjälper dig att förstå detta när vi gör skanningen. Här är några exempel på olika storlekar av penile fibrosis.

Ultraljudsundersökning av peyronies sjukdomUltraljudsskanning av fibros PeyroniesUltraljudsundersökning fibros peyronies sjukdomUltraljudsundersökning fibros peyronies sjukdom

Ett normalt behandlingsprogram varar 8-12 veckor, med 1 stötvågsbehandling i veckan, där vi utför en serie stötvågspulser i det område där den hårda “bollen/strängen” sitter. Vi kompletterar med EMTT för att öka vävnadens elasticitet och skapa mer “utrymme” igen. Det innebär att vi får snabbare resultat i kliniken än med enbart stötvågor. Efter behandlingsprogrammet kan du förvänta dig mindre krökning, mindre smärta i området och ökad sexuell funktion. Dessutom kan flera delar av fibrosen kräva flera olika behandlingar.

På kliniken ser jag också mer komplexa fall som kräver mer skräddarsydda kurser anpassade efter dina behov och intensitet.

  • Det kostar från 1.300 DKK per PD Standardbehandling, med stötvåg och kombination av EMTT
  • PD Plus, ett specialutvecklat protokoll, kostar 2 000 DKK per behandling och är cirka 3 gånger kraftfullare än PD Standard (läs mer på kliniken)
  • Den första undersökningen kostar 2 400 DKK inklusive ultraljudsundersökning.

Jag har 4 typer av stötvågor tillgängliga på kliniken. Fördelen med att ha 4 typer av stötvågor på kliniken är att jag kan erbjuda dig ett holistiskt behandlingsprogram, beroende på vad vi hittar på skanningen, så att vi får bästa möjliga effekt och inte bara behöver nöja oss.

Klinik MS Insight arbetar med den bästa utrustningen på marknaden från Storz Medical, Elvation Piezowave och elektrohydraulisk shockwave.

Peyronies sjukdom är ett tillstånd som innebär att ärrvävnad utvecklas i penis. Den exakta orsaken till Peyronies sjukdom är fortfarande okänd, men man tror att den orsakas av mikroskopiska vävnadsskador eller inflammation i den bindväv som omger penisens erektilvävnad. Denna skada kan utlösa en onormal läkningsreaktion som leder till bildandet av plack eller ärrvävnad i penis.

Induratio penis plastica kan liknas vid ett inflammatoriskt tillstånd som vanligtvis först visar sig med smärta och ömhet i penis. Det är oftast mest uttalat vid erektion under samlag och kan påverka din sexlust. Det kan också leda till erektil dysfunktion i allvarliga fall

Ärrvävnad i samband med Peyronies sjukdom är fibrotiska plack som utvecklas i penis. Plack är en tjock och hård ärrvävnad som bildas under huden på penis. Det kan kännas som en stel eller ojämn klump. Plack orsakar en krökning eller böjning av penis vid erektion och kan orsaka smärta och sexuell dysfunktion.

De typiska symptomen på Peyronies sjukdom är en krökning eller böjning av penis vid erektion, ärrvävnad eller plack under huden, smärta vid erektion och svårigheter att uppnå eller bibehålla erektion. Krökningen kan variera i grad, från mild till kraftig, och kan vara uppåtriktad, nedåtriktad eller i sidled. Vissa män upplever också att penis blir kortare eller mindre omslutande.

Peyronies sjukdom, som inte är medfödd, kan uppstå under hela livet och kan orsakas av en autoimmun reaktion. Som kan utlösas av små skador på penis under sexuell aktivitet. I tumörkropparna bildas förtjockade, ömma knölar som orsakar smärta och obehag. Tillståndet är dock helt ofarligt. Under inflammationsfasen finns det möjlighet att minska smärtan med stötvåg och EMTT, samt möjlighet att bromsa tillståndet.

Oavsett om den är medfödd eller förvärvad senare i livet, orsakar mild penisavvikelse inga symtom eller smärta. Felställningen bör endast behandlas i de fall där graden av felställning gör det svårt eller omöjligt att genomföra ett samlag.

Tillståndet utvecklas vanligtvis i två faser:

  1. Den första fasen varar ofta i ett år och kännetecknas av smärtsamma erektioner, medan penisen börjar böjas och bli deformerad
  2. I den andra fasen avtar ömheten. Här läker de smärtsamma områdena med stel ärrvävnad eller plack. Resultatet kan bli en timglasformad penis i erigerat tillstånd eller en krökt penis.

Tillståndet kommer inte att läka av sig självt och behandling kommer att krävas. Studier har visat att 10% upplever en förbättring efter 5-10 år, 40% upplever ett stabilt tillstånd och 50% upplever en försämring över tid

Medfödd signifikant peniskrökning är relativt sällsynt och drabbar mindre än 1 % av alla män.

Däremot är Induratio penis plastica inte ovanligt. Prevalensen ökar med åldern och drabbar upp till 13% av den manliga befolkningen i varierande grad. Alla upplever inte obehag och det är ovanligt att tillståndet är så allvarligt att samlag med en partner blir svårt.

Som en icke-invasiv behandling är stötvåg den mest effektiva. I svåra fall är dock kirurgi för närvarande den mest effektiva behandlingen och 50-75% av krökningarna korrigeras på ett tillfredsställande sätt. Det måste dock gå minst ett år från det att krökningsprocessen är avslutad till dess att operation erbjuds. På kliniken träffar Michael många kunder som redan har genomgått en operation utan önskat resultat. Här ser vi en förbättring av tillståndet med chockvågen efteråt.

Peyronies sjukdom kan diagnostiseras genom en fysisk undersökning av penis och en bedömning av symtomen. Vanligtvis undersöks penis i erigerat läge för att bedöma graden av krökning och lokaliseringen av plack eller ärrvävnad. Dessutom kan ytterligare tester som ultraljud eller röntgen krävas för att bekräfta diagnosen och utvärdera graden av krökning. Vid MS Insight är ultraljud den första undersökning som utförs, eftersom det ger den bästa insikten om vävnadens påverkan.

För att ge dig ännu mer insikt i din hälsostatus och för att se om det finns några riskfaktorer i förhållande till din allmänna hälsa erbjuds en avancerad analys vid den första behandlingen med en InBody770.

InBody 770 är en avancerad kroppsanalysator som används för att mäta kroppssammansättning, muskelmassa, kroppsfettprocent och mycket mer. Maskinen kan göra noggranna och detaljerade mätningar, vilket gör den lämplig för analyser som komplement till behandlingen. Detta kan ge en ökad kvalificering av vilken respons på stötvågsbehandling som kan förväntas i förhållande till kroppens hälsotillstånd.

Det kan också hjälpa till att följa framsteg i träning och kostförändringar. Därför erbjuder jag dig också möjligheten att göra nya mätningar i samband med eventuella uppföljningsbehandlingar efter det första programmet. Sedan kan du se vilken effekt dina livsstilsförändringar har på din allmänna hälsa, vilket påverkar dina stötvågsresultat.

En mans penis är ofta källan till hans självkänsla och vem han är. Om hans självbild försämras och han känner att han inte har något större värde i vem han är eller vad han kan åstadkomma eftersom hans penis inte ser likadan ut eller fungerar likadant, kan det leda till en rad olika psykologiska problem. Detta kan yttra sig som skam och prestationsångest och, i allvarliga fall, depression och stress.

När självkänslan försvinner och man känner sig underlägsen kan sexlusten och, i de allvarligaste fallen, förmågan att ha sex försvinna. Detta kommer bara att skapa en ytterligare nedåtgående spiral, som ytterligare påverkar självbilden och den sexuella funktionen. För honom måste detta åtgärdas för att han ska kunna återfå en framgångsrik sexuell funktion.

Här hjälper Michael dig också med de psykologiska effekterna av tillståndet.

Peyronies sjukdom kan vara ett allvarligt tillstånd som kan få betydande fysiska och känslomässiga konsekvenser. Förutom fysiska symtom som krökning och smärta vid erektion kan Peyronies sjukdom också påverka självkänsla, självförtroende och sexuell funktion. Män kan uppleva ångest, stress och minskad sexuell tillfredsställelse. Det är viktigt att söka hjälp för att få en korrekt diagnos och behandlingsalternativ. På MS Insight gör vi en grundlig bedömning och hjälper dig med både fysisk behandling och mental rådgivning för att du ska känna dig bekväm med situationen.

Peyronies sjukdom kan variera i svårighetsgrad och vissa lindriga fall kan förbättras eller försvinna med tiden utan särskild behandling, men detta sker endast i ca 10 % av fallen. Det är dock viktigt att notera att Peyronies sjukdom vanligtvis inte går över av sig själv, och behandling kan vara nödvändig för att lindra symtomen och förhindra ytterligare utveckling. Vi vet dock från studierna att vi har den största möjligheten att göra en skillnad i behandlingen inom de första 15 månaderna från de första symtomen.

Vi rekommenderar att du konsulterar en läkare eller specialist för att bedöma situationen och rekommendera lämpliga behandlingsalternativ.

Peyronies sjukdom kan i vissa fall påverka förmågan att få eller behålla en erektion, vilket kan leda till impotens eller erektil dysfunktion. Risken för impotens varierar och beror på faktorer som krökningens svårighetsgrad, förekomst av smärta och eventuell påverkan på blodflödet i penis. Det är viktigt att tala med en läkare för att utvärdera och diskutera behandlingsalternativ som kan förbättra den sexuella funktionen.

Kan Peyronies sjukdom förvärras med tiden? Peyronies sjukdom kan variera i utveckling och förlopp. Hos vissa personer kan tillståndet förvärras med tiden med ökad krökning eller utveckling av ytterligare plack. I andra fall kan tillståndet förbli stabilt eller till och med förbättras med tiden. Det är viktigt att övervaka tillståndet noga och söka behandling om symtomen förvärras eller påverkar livskvaliteten. Tidiga insatser och behandling kan bidra till att minimera utvecklingen av Peyronies sjukdom.

Peyronies sjukdom kan påverka samlag genom att orsaka smärta eller obehag under erektion, samt svårigheter med penetration på grund av krökning eller böjning av penis. Detta kan leda till fysiska och känslomässiga utmaningar för både personen med Peyronies och dennes partner. Kommunikation och öppenhet med sin partner, liksom att söka stöd och rådgivning från vårdpersonal, kan hjälpa till att hantera dessa utmaningar och upprätthålla ett hälsosamt och tillfredsställande sexualliv.

Ja, Peyronies sjukdom kan orsaka smärta, särskilt vid erektion. Smärtan kan variera i intensitet och kan orsakas av både penisens fysiska tillstånd och de känslomässiga och psykologiska konsekvenserna av att ha Peyronies. Smärtan kan påverka den sexuella funktionen, livskvaliteten och det känslomässiga välbefinnandet. Det är viktigt att tala med en läkare om smärtlindring och behandlingsalternativ.