Som den första kliniken i Norden har jag sedan 2020 erbjudit EMTT-behandling för både komplexa skador och sexuella dysfunktioner i kombination med stötvåg.

EMTT-behandling som gör skillnad

När du kommer till kliniken för EMTT-behandling av smärta eller andra funktionsstörningar och träffar mig är du i trygga händer. Jag är en erkänd expert på området, både nationellt och internationellt, och introducerade EMTT-tekniken på den danska och nordiska marknaden 2020. och är en av världens mest erfarna inom detta område. Vid sidan av kliniken undervisar jag andra utövare och specialister i stötvågs- och EMTT-teknik

På kliniken är dock målet tydligt: att förbättra din livskvalitet och se till att din funktion är som du vill att den ska vara.

Hos mig får du tillgång till den senaste tekniken inom EMTT och fokuserad stötvåg. Vi fokuserar på att förbättra din livskvalitet så att du snabbt kan återgå till dina dagliga aktiviteter utan smärta och med förbättrad funktion. Vår EMTT-behandling har visat sig vara särskilt effektiv vid ospecifik led- och muskelsmärta, inklusive artros. Dessutom har den revolutionerat behandlingen av urologiska dysfunktioner, och nya studier visar också att magnetisk hjärnstimulering har positiva effekter på depression, Alzheimers och ADHD.

Om du vill ha mer information eller är osäker på hur jag kan hjälpa dig är du välkommen att kontakta mig.

Anpassade lösningar för EMTT-behandling

Med extrakorporeal magnetotransduktionsterapi (EMTT) kan kunderna nu dra nytta av fördelarna med en banbrytande teknik som främjar snabbare vävnadsläkning och återställande av funktion. Behandling med MAGNETOLITH-systemet är helt smärtfri, vilket innebär en mer behaglig upplevelse för dig. Detta moderna framsteg säkerställer att du får en effektiv och bekväm behandling. Om du letar efter en smärtfri och effektiv lösning kan EMTT vara det du har väntat på.

Jag tar fram en lösning som passar ditt specifika problem, särskilt när du har gått i taket på andra ställen och inte passar in i “lådan” med klassiska lösningar. Jag tänker utanför boxen, vilket tar EMTT och annan teknik till en ny nivå. Det bästa av allt är att det är en icke-invasiv behandling utan några biverkningar för dig som kund.

Längst ner på den här sidan hittar du en mängd information om EMTT-tekniken och hur den kan fungera för dig.

Vad är EMTT-konceptet med Magnetoligh?

Vittnesmål från kunder

Fakta om EMTT-behandlingar


Extrakorporeal magnetisk transduktionsterapi, eller EMTT, är en ny teknik för behandling av akuta och kroniska skador i kroppen.

Kliniken är den första i Danmark som erbjuder tekniken och arbetar direkt med tillverkaren för att vidareutveckla utrustningen och behandlingsprotokollen.

Under behandlingen påverkar ett kraftfullt, högfrekvent pulserande magnetfält från Magnetolith-maskinen miljön i kroppens celler så att de arbetar mer effektivt. På så sätt kan vi påverka lymfatisk aktivitet, vävnadsskador, muskelspänningar, smärta och inflammation.

Därför arbetar vi effektivt med EMTT-teknik för problem som led- och muskelsmärta, men också för sen- och benskador. Dessutom stimulerar den nervaktivitet, tillväxtfaktorer och bildandet av små blodkärl. På så sätt påskyndar vi läkningen, minskar smärtan och förbättrar livskvaliteten igen. Om du vill läsa mer om själva tekniken hittar du det längst ner på sidan.

Behandlingen är biverkningsfri och kan penetrera upp till 18 cm in i kroppen. En normal behandling med Magnetolith omfattar mellan 6-8 behandlingar beroende på typ av problem. Behandlingen känns som en lätt stickande känsla.

På kliniken kombinerar vi ofta EMTT-behandling med fokuserad stötvåg, eftersom vi ser mycket goda resultat med kombinationsbehandlingar. Behandlingen sker fullt påklädd, eftersom direkt hudkontakt inte är nödvändig för att magneten ska

De områden där vi har arbetat mest med EMTT-behandling och sett de bästa resultaten är I många fall kombineras behandlingen med stötvågsbehandling och andra behandlingsåtgärder för att säkerställa att du får största möjliga effekt på din livskvalitet.

 • Artros i knän och händer
 • Smärta i ländryggen
 • Plantar fasciit (problem med plantarsenan)
 • Smärta i axeln
 • Akillessenor
 • Inflammatoriska tillstånd
 • Benfrakturer
 • Erektil dysfunktion (i kombination med ESWT)
 • Peyronies
 • Neuropati

I de flesta fall kombineras EMTT-behandling med fokuserad och utstrålande stötvåg för att ge den mest holistiska och effektiva behandlingen av skadan och dess orsak.

Under EMTT-behandlingen kommer det högfrekventa magnetfältet att påverka olika enzymatiska processer i kroppen och påverka membranpotentialen.

När cellernas membranpotential påverkas återaktiveras natrium- och kaliumpumparna, vilket gör att de lättare kan flöda in i och ut ur cellerna.

Genom dessa processer påverkas cellerna till ökad celldelning och omprogrammering av cellens innersta kärna. Samtidigt påverkas kommunikationen mellan cellerna, vilket också har en smärtlindrande effekt.

Magnetfältet bidrar också till att frigöra tillväxtfaktorer i celler och vävnader och påverkar kollagenproduktionen, vilket gör det till en viktig faktor för en snabbare läkningsprocess.

EMTT påverkar också en rad olika enzymer och receptorer i de celler som är en del av smärtprocessen. På så sätt kommer du, när dessa påverkas, att uppleva minskad smärta och ökad livskvalitet efter behandlingen.

Utvecklingen av Magnetolith och Extracorporeal Magneto Transduction Therapy bygger på PEMF-teknik, som är ett magnetfält med lägre frekvens och mindre kraft. EMTT-tekniken är ca 40% kraftfullare i det absoluta magnetfältet än de mest kända PEMF-apparaterna.

Samtidigt arbetar vi med frekvenser på 100-300 kHz, vilket gör att vi kan generera en högre energi över tid, tack vare de mer än 15 svängningar per pulsering som vi kan få med Magnetolith. Med PEMF ser man däremot 1 per pulsering.

 • Oscillationsfrekvens 130 kHz
 • Oscillationer per puls >15
 • Magnetisk fältstyrka (4 cm avstånd från spolen)
 • Maximal fältstyrka (vid spolen) 0,6 T
 • Magnetfältets prestanda (dB max/dt) 65.300 T/s

 

Personligt anpassad behandling
Du får alltid personligt anpassad vård
Kort väntetid
Vi ger snabb tillgång till behandling
Omfattande erfarenhet
Våra terapeuter har många års erfarenhet

Har ni några frågor?