Behandling af træthedsbrud

Helingen af brud grundet hård træning kan speedes op med shockwave

Ved hård træning og med en høj impact belastning er der en øget mulighed for træthedsbrud. Det kan eksempelvis være løb. Særligt hvis den hårde træning ledsages af for lidt restitution. Det gør at knoglen til sidst bliver strukturel svagere og kan “knække”. Vi hjælper dig med hurtig og effektiv shockwave behandling, der kan reducere din “down time” med op til 50 %.

Hvis dine symptomer og smerter føles meget meget skarp og angrænset til et lille område (få cm) på/omkring en knogle, og det gør ondt så snart der kommer vægtbelastning på. Det eksempelvis i skinneben, lægben eller i foden, så er der en mulighed for at du har fået et træthedsbrud. 

Behandling af træthedsbrud med shockwave

Klient udtalelser

FAQ om træthedsbrud


Ved mistanke om et træthedsbrud, laver vi en grundig undersøgelse af området. For at sikre at vi taler om at det er et træthedsbrud og ikke skinnebensbetændelse, som det nogle gange kan forveksles med. Så laver vi en række forskellige test af det skadede område, samtidig med at vi laver en ultralydsscanning, og evt får dig sendt videre til røntgen eller MR.

På den måde har vi muligheden for at kunne se ind i kroppen, og forstå omfanget af skaden. Når vi laver ultralydsscanningen, har vi muligheden for at se aktiviteten af flow/blødning omkring knoglen, som kan .

Da skaden kommer af en overbelastning, over tid, vil et behandlingsforløb med shockwave strække sig over 4-12 uger, alt efter hvor hurtigt knoglen heler. Det præcise interval mellem behandlingerne vil være omkring  5-9 dage mellem hver behandling. Herudover supplerer vi med laser behandling eller EMTT, for at speede processen yderligere op.  Behandling af træthedsbrud / stressfraktur kan gøres på flere måder. men aflastning af det ramte område er det første man skal gøre. Denne aflastning kan ske med krykker og kan være på mellem 4-12 uger, alt efter hvor det er.

Fokuseret shockwave er højfrekvente lydbølger som stimulere cellerne til at danne nye osteroblaster og collagene fibre. De byggesten findes i knogler og bindevæv, og på den måde kan være med til dannelsen af nyt knoglevæv. Det er den primære grund til at vi vælger denne fremgangsmåde i behandlingen. Herudover øges blodtilstrømningen, dannelsen af nye blodkar og øger den proinflammatoriske proces. Disse faktorer er alle med til at fremskynde den naturlige helingsproces i knoglen. Derfor bruger vi shockwave behandling effektivt til særligt atleter , så man hurtigt kan returnere til sin sport. Dette erstatter dog ikke behovet for ro og aflastning som tidligere beskrevet.

Et træthedsbrud eller også kaldet en stressfraktur, kommer som følge af en overbelastning af knoglens væv. Det kan komme flere steder i kroppen, men ses primært i fødder og underben, men kan også ses lårbensknoglen og i hoften. I takt med at tilstanden udvikles, vil det give en smerte og mindskning af funktion i ens sport. Tilstanden rammer historisk typisk soldater der der marchere meget. Men i de sidste 20-30 år, er det blevet mere almindeligt at se blandt motionister. Det er dem som øger mængden og intensiteten hurtigere i træningen, end knoglen kan følger med, der typisk bliver ramt. Herudover ses tilstanden oftere hos kvinder, end hos mænd.

Et træthedsbrud kommer når man tilfører en større belastning, end det som knoglen kan nå at reparerer. I den sidste ende brækker knoglen. Det ses ofte i lægbenet (fibula) og skinnebenet (tibea), i fodens knogler ( Naviculare, Talus og Metatars), og i sjældne tilfælde i lårbensknoglen. De største årsager til træthedsbrud i skinneben eller i foden, er stor belastning på hårdt underlag. Det kan være løb asfalt hvor der kan være en utilstrækkelig støddæmpning i løbeskoene, og for hurtig øgning af træningsintensitet. Derudover kan skævheder i knogler eller fødder øge risikoen for træthedsbrud. Derfor er det vigtigt at sikre at det fodtøj man træner i, er af en god kvalitet, og giver den nødvendige støtte til kroppens biomekanik.

Smerterne vil være meget lokalt og kan udløses ved at slå på knoglen, og ses ved en hæmning af funktion i området, smerte ved belastning. I starten vil tilstanden kunne forveksles med skinnebensbetændelse, derfor er det vigtigt at søge hurtigt hjælp, hvis man er i tvivl. Derudover har træthedsbrud en tendens til at komme igen, hvilket gør man skal være mere opmærksom på symptomer og træning, hvis man har været ramt af det engang før.

 

Shockwave

Vi tilbyder unik kombinationsbehandling med fokuseret og radierende shockwave som de eneste i Danmark.

Vi hjælper dig til mindre smerte og bedre funktion, sikkert og effektivt.

Skal vi kontakte dig?