Behandling av Peyronies sykdom

Få krumningen redusert, økt lengde og seksuell funksjon med trykkbølgebehandling uten bivirkninger

Behandling ved spesialist i urologisk trykkbølgebehandling

Når du møter Michael på klinikken, er du i trygge hender. Michael har spesialisert seg i fokusert trykkbølgebehandling mot erektil dysfunksjon og peyronies sykdom, og er en internasjonalt anerkjent ekspert og underviser. Derfor kommer det daglig menn i alle aldre fra hele Norden for å få behandling mot forskjellige typer peyronies på klinikken. Dette kommer også til uttrykk via de svært detaljerte ultralydsskanningene som foretas første gang du kommer, og som styrer behandlingen i hver seanse. Disse ses ikke andre steder i Norden.

Michael hjelper deg i klinikken med fokusert trykkbølgebehandling mot peyronies sykdom, som reduserer krumningen og eventuelle smerter betydelig. Det er fritt for bivirkninger og bedrer samtidig reisningen. Du vil gjenvinne en del av den tapte lengden og manglende fylden i penis, som du antageligvis har opplevd i forbindelse med peyronies. Derfor er det IKKE nødvendig med en ubehagelig operasjon som førstevalg. Se videoen under for en kort og enkel forklaring på peyronies og behandling, eller du kan lese mer detaljert om alt du trenger å vite om peyronies nederst på siden.

Effektiv behandling av peyronies sykdom

Et normalt behandlingsforløp består av 6-8 behandlinger med høyintensiv fokusert trykkbølgebehandling og EMTT, supplert med hjemmeøvelser. Behandlingen er uten bivirkninger. I den innledende fasen av peyronies, når plakk og fibrose ikke er ferdigutviklet, har vi store muligheter for å kunne begrense skaden og arrvevsdannelsen betydelig, slik at problemer kan unngås. Når arrvevet og fibrosen er dannet, vil vi måtte arbeide med høyere intensitet og mer avansert utstyr. Det er fremdeles gode muligheter for et effektivt og tilfredsstillende resultat. Her vil vi bryte ned plakken, slik at krumningen igjen reduseres. Dette utstyret ses på nåværende tidspunkt ikke andre steder i Danmark enn hos MS Insight.

Michael er en del av en internasjonal tverrfaglig gruppe innen urologisk trykkbølgebehandling. Han har som oppgave å undervise andre behandlere og spesialister internasjonalt på vegne av trykkbølgeprodusenten Storz Medical. Klinikkens protokoller er en videreutvikling av konseptet fra prof. Lars Lund. men med kraftigere utstyr enn på OUH, slik at man ser en sterkere effekt av behandlingen. Michael er medlem av The International Society for Sexual Medicine og Dansk Sexologforening.

Klinikken ligger 3 km fra Københavns Lufthavn og kan nås med Metro til Lergravsparkens stasjon på under 20 min.

Du er ikke alene

FAQ om Peyronies sykdom

Når du kommer til den første konsultasjonen, vil Michael gå i dybden på hele problemstillingen, både med fysiske og psykiske påvirkninger. Første konsultasjon foregår på følgende måte:

  1. Det gjøres en grundig screening av graden av krumningen, fysisk og psykisk helsetilstand og sykehistorien din og dens eventuelle innvirkning på reisningsevnen
  2. Vi gjør en høykvalitets ultralydsskanning for å avdekke størrelsen på fibrosen/plakk (kulen/strengen du kjenner).
  3. Vi avdekker forventningene dine til behandlingen, og hvilket nivå vi forventer å kunne ta deg til, ut ifra undersøkelsens resultater.
  4. Du mottar første behandling med trykkbølge og EMTT, dersom du ønsker å gå i gang med behandlingen. Her vil du bli instruert i hjemmeøvelser du må gjøre mellom behandlingene for å sikre et godt resultat.

Ved oppstart på behandlingen, kan det være en fordel å ta med et bilde av penis i erigert tilstand som kan vise krumningens plassering. På denne måten kan vi bedre målrette behandlingen. Ellers har vi også en etterligning, slik at vi kan se helt presist hvordan penis ser ut dersom du ikke er komfortabel med å ta et bilde.

Vi går i dybden for å sikre at vi kan iverksette den rette behandlingsstrategien, slik at du igjen får kvalitet i sexlivet ditt. Behandlingen og undersøkelsen utføres av en av nordens ledende eksperter innenfor urologisk trykkbølgebehandling, Michael, som også er medlem av The International Society for Sexual Medicine.

Behandlingen er med fokusert trykkbølge, som også går under navnet ESWT (Ekstracorporel ShockWaveTherapy). Det foregår ved at høyfrekvente lydbølger via et applikasjonshode “skytes” inn i fibrosen/plakk-området. Det gjør at man kan endre de biologiske prosessene rundt selve “kulen” slik at det brytes ned til en mindre fast form. Det gjør at når vi gjennom behandlingsforløpet påvirker plakkområdet vil få det brutt ned til mindre biter, sånn at krumningen reduseres. Prosessene som settes i gang kan forsterkes ved noen forskjellige hjemmeøvelser, som du blir undervist i når du kommer til behandlingen.

Spesielt de biologiske prosessene knyttet til kollagenomdannelse, stamcellefrigjøring, cellekommunikasjon og blodkardannelse, er årsakene til at vi kan bruke trykkbølgebehandling effektivt til peyronies. Når vi kombinerer den med EMTT er det fordi det har en økt generell stimulering, som gjør at vevet blir mer elastisk og fleksibelt. Det er ingen andre klinikker som tilbyr denne kombinasjonsbehandlingen i Danmark. Når vevet er stivt, er det også med på å øke krumningen og kan i visse tilfeller resultere i en forkortelse av penis.

Selve behandlingen foregår ved at det smøres en gel på penis der fibrosen sitter, etterfulgt av at vi skyter en rekke impulser inn i vevet, alt etter hva vi har identifisert gjennom ultralydsskanningen. Behandlingen kan føles stikkete og prikkete. Man kan i sjeldne tilfeller kjenne en lett ømhet etter behandling. Du kan bruke penis som normalt under hele behandlingsforløpet.

For å kunne avdekke graden av fibrose/plakk, er det nødvendig å gjøre en ultralydsskanning – det er ikke nok «bare» å kjenne etter. Dette sikrer også at vi behandler det rette området under den påfølgende trykkbølgebehandlingen. Ultralydsskanning til peyronies tilbys kun av enkelte klinikker i Danmark, og dermed har Michael lang erfaring og mye kunnskap knyttet til avdekking av fibrose/plakk i penis. Det kan også identifisere om det er bindevevet som er stramt, og om det er det som utgjør problemet. Dette er viktig for å gi en prognose til behandlingsforløpet, og det påfølgende resultatet. Dette hjelper vi deg med å forstå når vi gjør skanningen. Se ulike eksempler på forskjellige størrelser på fibrose i penis her.

Ultralydsscanning peyroniesUltralydsscanning fibrose PeyroniesUltralydsscanning fibrose peyroniesUltralydsscanning fibrose peyronies

Et normalt behandlingsforløp strekker seg over 6-8 uker med 1 ukentlig trykkbølgebehandling, der vi gir en rekke impulser med trykkbølge i området hvor den harde “kulen/strengen” sitter. Vi supplerer med EMTT for å øke elastisiteten i vevet, slik at det kommer mer på “plass” igjen. Det gjør at vi får raskere resultater på klinikken enn ved trykkbølgebehandling alene. Etter behandlingsforløpet kan du forvente en mindre krumning, mindre smerte i området, samt økt seksuell funksjon. Utover det kan det ved flere tilfeller av fibrose måtte gjøres flere behandlinger.

  • Det koster 1200 kroner per behandling med kombinasjonen av trykkbølge og EMTT
  • Første undersøkelse koster 1400 kroner, inklusiv ultralydsskanning.
  • Som en av få klinikker i Danmark, og eneste i København, arbeider Michael direkte med Storz Medical i Sveits. De er den ledende produsenten av utstyr til trykkbølgebehandling mot urologiske tilstander, og vi er dermed helt oppdatert på nyeste forskning og teknologi i klinikken, og har tilgang på spesialutstyr til behandling av peyronies.

Induratio penis plastica kan sammenlignes med en betennelseslignende tilstand, som typisk først viser seg ved smerte og ømhet i penis. Det er som oftest best merkbart ved reisning under samleie, og kan dermed påvirke sexlysten. Det kan også i alvorlige tilfeller føre til Erektil dysfunksjon.

Peyronies sykdom som ikke er medfødt, kan oppstå i løpet av livet, og årsaken kan skyldes en autoimmun reaksjon, som eventuelt kan være utløst av små skader på penis i forbindelse med seksuell aktivitet. Det oppstår her fortykkede, ømme knuter i svulmelegemene, som gir smerter og ubehag. Merk at tilstanden er helt ufarlig. I forbindelse med inflammasjonsfasen, er det mulighet for å kunne redusere smertene med trykkbølgebehandling og EMTT, i tillegg til at man kan bremse tilstanden.

Uansett om skjevheten er medfødt eller om den har kommet senere i livet, gir lettere skjevhet i penis ingen symptomer eller smerte. Skjevheten skal utelukkende behandles i de tilfellene der graden av skjevhet vanskeliggjør eller umuliggjør samleie.

Tilstanden har normalt et forløp i to faser:

  1. Den første fasen er ofte på ett års varighet, og merkes ved at man får smertefulle reisninger, mens penis starter med å krumme seg og bli deformert
  2. I andre fase avtar ømheten. Her heler de smertefulle områdene seg med stivt arrvev, også kalt plakk. Resultatet kan bli en timeglassformet penis i erigert tilstand, eller krumning av penis.

Tilstanden leges ikke av seg selv, og behandling er nødvendig. Studier viser at 10 % opplever bedring etter 5-10 år, 40 % opplever at tilstanden er stabil og 50 % opplever forverring med tiden.

Medfødt er krumning av penis relativt sjeldent, og rammer under 1 % av alle menn.

Derimot er Induratio penis plastica ikke uvanlig. Forekomsten stiger med alderen, og rammer opp mot 13 % av den mannlige befolkningen i forskjellig grad. Ikke alle sjeneres av det og det er sjelden at tilstanden er så omfattende at samleie med en partner blir vanskelig å gjennomføre.

Som ikkeinvasiv behandling er trykkbølge den mest effektive. Men ved alvorlige tilfeller er kirurgi den foreløpig mest effektive behandlingen, og 50-75 % av krumningene korrigeres på en tilfredsstillende måte. Det må gå minst et år fra krumningsprosessen er avsluttet til det tilbys operasjon. I klinikken ser Michael mange klienter som allerede er blitt operert, uten å ha fått det ønskede resultatet. Her ser vi en forbedring av tilstanden med trykkbølgebehandling etterpå.

En manns penis er i mange tilfeller kilden til selvtilliten hans og hvem han er. Hvis selvbildet hans brytes ned og han føler at han ikke har noen større verdi, eller at han ikke klarer å prestere fordi penis ikke ser ut som tidligere eller kan det samme, kan det føre til en lang rekke psykologiske problemstillinger. Det kan komme til uttrykk som skam og prestasjonsangst, og i alvorlige tilfeller, som depresjon og stress. 

Når selvtilliten forsvinner og han føler seg mindreverdig, vil lysten til sex, og i de mest alvorlige tilfellene, evnen til sex, forsvinne for ham. Det vil skape en ond sirkel som påvirker selvbildet og den seksuelle funksjonen ytterligere. Det vil for ham måtte håndteres for at han igjen kan få en suksessfull seksuell funksjonsevne. 

Michael hjelper deg også med den psykologiske påvirkningen som følger med tilstanden.

 

Trykkbølgebehandling uten bivirkninger

Klinikken er Nordens ledende klinikk innenfor ultralydsskanning og fokusert trykkbølgebehandling av peyronies. Klinikken har tilgang på spesialisert utstyr til behandling av den plakk/fibrose-“kulen eller strengen” du kan merke, helt uten bivirkninger. Spesielt graden av detaljer i ultralydsskanningen gjør at du helt nøyaktig kan få klarhet i årsaken til krumningen din. Det er også derfor vi kan skyte så presist at vi treffer de riktige strukturene.

På nåværende tidspunkt har klinikken, sammen med Storz Medical i Sveits, som er de ledende innen trykkbølgeutstyr, igangsatt et nytt casestudie på ultralydsskanning i forbindelse med peyronies, som viser effekten av trykkbølgebehandling.

Ta en uforpliktende telefonsamtale i forbindelse med reisningsproblemer

Du kan ringe og få en uforpliktende og fortrolig telefonkonsultasjon med Michael, slik at du kan høre om hvordan du kan få hjelp. Du kan også booke undersøkelse og behandling direkte via onlinesystemet her på siden. Det kan stort sett alltid finnes et tidspunkt til undersøkelse/behandling i løpet av kort tid, dersom du er fleksibel.

peyronies sykdom

Har du spørgsmål til Peyronies sykdom?

Få en uforpligtende telefonsamtale i forbindelse med peyronies sykdom. Ring til Michael på 4140 0858.