Behandling af Neuropati og rejsningsproblemer

Genvind din livskvalitet og funktion

Neuropati eller også kaldet nervebetændelse, er en stærkt invaliderende lidelse, som kan ramme både hænder, fødder, men også meget overset, rejsningsfunktionen hos mænd. Og det er her jeg har specialiseret mig i. At hjælpe dig med at få en bedre funktion fysisk og seksuelt, da det er 2 ting der hænger sammen, i forhold til at have have en god livskvalitet.

Nervebetændelse kommer oftes som følge af forskelige livsstilssygdomme, eksempelvis diabetes, som gør, at nervevævet bliver nedbrudt langsomt. Dette giver smerter og tab af funktion. Uanset om det er smerterne der er problemet, eller det er rejsningsevnen, så har jeg muligheden for at hjælpe dig med behandling ved hjælpe af shockwave, EMTT og laser teknologi.

Jeg tilbyder pakkeforløb på neuropati og rejsningsproblemer, kontakt mig på mail eller telefon for at høre mere om mulighederne.

Når du kommer første gang har vi sammen en dybdegående samtale og undersøgelse, for at finde årsagen til udfordringen. Vi gennemgår din livsstil og andre faktorer der kan påvirke det. Vi laver en kropssammensætningsmåling, så du får et indblik i kroppens og cellernes sundhedstilstand og til sidst, laver samtidig en række detaljerede ultralydsscanninger af bækkenbund og penis. De kan afgøre graden af rejsningsproblemet præcist, og/eller om du er i risiko for at udvikle problemer i den nærmeste fremtid. 

Udover speciale i shockwave behandling, er jeg også certificeret sexolog. Ved siden af klinikken underviser jeg andre behandlere og specialister, inden for shockwave i hele verden. Jeg er medlem af The International Society for Sexual Medicine og ISMST. og elsker mit job med at gøre en forskel for mange mænd hver dag.

Hør mere om shockwave og rejsningsproblemer

Du er ikke alene

FAQ om Neuropati

Det som er særligt interessant i forhold til neuropati, er at vi stimulere nogle specifikke elementer i forhold til smerter. Nogle af de ting som vi ser mest væsentligt i forhold til laserterapi i forhold til smerte er som beskrevet herunder.

Via laserlyset laver en Normalisering af ionkanaler i cellerne, som er kritiske for normal cellefunktion. Samtidig kommer der en forøget nitrogenoxidproduktion, stigning i antallet af beta-endorfiner og sænkede Bradykinin niveauer, som alle er med til at påvirke smerteniveauet.

Herudover er der to vigtige faktorer vi stimulerer i forhold til direkte påvirkning af nervevævet. Den ene er en blokering de-polarisering af C-fiber, som er en effekt af neuropati. Den anden er en axionel springning og regneringen af neverceller.

Et indlendende forløb til ren neuropati koster 16.000 danske kroner for første undersøgelse og konsultation, samt efterfølgende behandlinger og foregår henover 6 uger, med 2 ugentlige behandlinger.

Der er to typer for neuropati, en perifer og autonom neuropati.

 • Den Perifere neuropati er når der er en beskadigelse af det sensoriske og motoriske nervesystem. Det vil oftes give problemer omkring tæer, fødder, ben og hænderne. I værste fald kan sygdommen udvikle sig til diabetiske fodsår, som med tiden, hvis det ikke tages seriøst kan resulterer i amputationer af tæer eller foden.
 • Den Autonome neuropati er at der kommer en beskadigelse af det autonome nervesystem. Det vil hyppigst ramme urinblæren, hjertet, mave og tarmsystemet, og kan også i nogle tilfælde give seksuelle dysfunktioner.

Der hvor vi primært har muligheden for at kunne hjælpe dig, er ved den perifere neuropati. Der har vi en mulighed for at kunne stimulere nervevævet direkte med vores kraftige level-4 laser.

Nogle af tilstandende kan reguleres i kraft af en livsstilsændring. Det kan eksempelvis være omlægning af vaner inden for kost, alkohol og motion. I andre tilfælde vil du skulle lære at leve med smerterne og funktionstab. Her vil behandlingstiltag være for at reducere smerterne, så det er tåleligt i hverdagen.

 • Nedsat følesans grundet neuropati kan ikke behandles medicinsk. Snurrende og smertende fornemmelser i ben og fødder kan behandles med et let smertestillende middel, sammen med et mildt sovemiddel.
 • Problemer relateret til mave-tarmsystemet kan til tider behandles med medicin. Hvis problemer skyldes at vævet er låst fast, er det muligt med manuel behandling.
 • Problemer med at tømme blæren kan afhjælpes medicinsk.
 • Impotens/erektil dysfunktion kan behandles medicinsk eller via shockwave behandling, som vi laver i klinikken.
 • Svimmelhed som kommer som følge af for lavt blodtryk, kan i nogle tilfælde afhjælpes via støttestrømper, for at øge cirkulationen perifert. Det kan også reguleres medicinsk, samtidig med at du skal tage dine forholdsregler når du har siddet eller ligget i lang tid, og skal op igen.

 1. Ved første undersøgelse laves en grundig screening af graden af dit rejsningsproblem, fysiske og psykiske sundhedsstilstand. Vi taler om det åbent om det og eventuelle livsstilsproblematikker.
 2. Vi afdækker sammen om det er konstant fravær af rejsning, eller det er mere situationsbestemt (psykiske faktorer). Jeg anbefaler at du har din læge med i forløbet, da vi skal sikre at alle blodværdier og evt følgesygdomme er under kontrol
 3. Jeg laver en ultralydsscanning af penis, og bækkenbunden, samt en kort screening af hjertets pumpefunktion. Hvis nødvendigt også prostata og blære.
 4. Avanceret kropssammensætningsmåling og screening af kroppens balancer og sundhedstilstand med Inbody770 system. Læs mere længere nede.
 5. Du bliver vejledt i hvilken træning for bækkenbunden du skal gå i gang med.
 6. Vi laver sammen en forventningsafstemning for behandlingen, og hvilket niveau vi forventer at kunne rykke dig til, ud fra undersøgelsens resultater, og de tiltag vi aftaler.
 7. Dit forløb planlægges, så du kan være tryg ved processen
 8. Du modtager første behandling med shockwave og EMTT, hvis du ønsker det.

Der vil blive gået i dybden, for at sikre at vi kan iværksætte den rette behandlingsstrategi, så du igen får kvalitet i dit sexliv. Hvis der er behov for justeringer omkring kost og livsstil, så bruger vi eksterne partnere.

Ved den første undersøgelse vil jeg lave en ultralydsscanning af både af hjerte, din penis og din bækkenbund (inkl prostata og blære hvis nødvendigt), for at kunne målrette behandlingen til dit behov. Der undersøges følgende:

 1. Blodgennemstrømning i de 2 arterier i svulmelegemet
 2. Er der kalk, fedt eller plak i svulmelegemet eller bindevævet?
 3. Muskler i bækkenbunden som kan indikerer om der er balance i hormomsystemet.
 4. Størrelse og riskofaktorer omkring hjerte og prostata.
 5. Er der risikofaktorer for at udvikle rejsningsproblemer i fremtiden (vi kan se det lang tid før problemet opstår).
 6. Din kontrol over bækkenbundens muskler.

Klinikken råder over det nyeste og mest avancerede ultralydsscanningsudstyr fra Sonosite, med forskellige prober der er målrettet til de forskellige relevante organer, overfladiske strukturer og kar. Jeg er også en af de få i norden, som tilbyder så omfangsrig ultralydsscanning ved rejsningsproblemer, og har derved en stor erfaring i at omstille billederne, til konkret behandlingsplan.

 • Ved brugen af shockwave dannes der nye små blodkar i penis og renser for “snavs” i i svulmelegmerne. Mellemgulvets nerver, muskler og blodkar stimuleres ligeledes, hvilket giver dig en kraftigere og bedre rejsning igen. Helt uden ubehagelig bivirkninger, som ses ved andre behandlinger.
 • Forløbet strækker sig normalt over 6-8 uger, og tilpasses de behov du har, og graden af problematikken, i forhold til det sexliv du ønsker. Alt sammen med formålet om at du har en høj livskvalitet og godt selvværd. Du får redskaberne, til at gøre en forskel for dig selv, din følelse som mand og ikke mindst din rejsning, så du undgår problemer igen i fremtiden. Et behandlingsforløb er består normalt af 6, 9 eller 12 behandlinger, hvor 90 % af vores klienter oplever en bedre og mere kraftfuld rejsning.
 • Ved kraftig sygdom eller medicinering, kan det være nødvendigt med løbende vedligholdelse, men det vil jeg vejlede dig i ved første konsultation efter indlendende undersøgelse.
 • Jeg klarlægger hvad der er de udløsende faktorer for dig, første gang du kommer i klinikken til undersøgelse. På den måde vil du også kunne arbejde videre med forskellige redskaber selv. Seneste forskning og erfaringer fra vores tyske kollegaer viser, det det kan anbefales at supplere med et ekstra forløb på 6 behandlinger efter 6 måneder. Dette har vist sig at give en mere længerevarende effekt (flere år, på det opnåede niveau).
 • Andre vælger at få regelmæssig vedlighold med et par enkelte behandlinger henover året, for at have en høj nerveaktivitet.
 • En enkeltstående behandling med shockwave i kombination med EMTT koster fra 1.500-2.000 danske kroner, alt efter hvor avanceret en løsning du vælger. Som den første i Danmark arbejdede jeg med kombinationen af Shockwave og EMTT , hvor vi ser en højere effekt, end shockwave alene, og har sat standarden for ED behandling både i Danmark og udlandet. Hvis du ønsker ren shockwave uden EMTT, koster det 1.200 kroner.
 • Ved første konsultation kan du vælge om du kun vil have samtale og undersøgelse, som koster fra 1.700 kroner eller gå igang med det samme med behandlingen.
 • Hvis du vil se en gennemgang af forskellige studier, så kan du se dem her: Studier på ED

 • Behandlingen af rejsningsproblemer (Erektil dysfunktion) med fokuseret shockwave foregår ved, at mellemkødet og skaftet af penis behandles med shockwave. Her vil lydbølgerne øge blodgennemstrømningen, og dannelsen af nye blodkar, ligesom de nedbryder evt tilkalkninger og ophobninger af kolesterol i svulmelegmener. Det løsner op for spændt muskulatur, så der igen kommer god blodgemmenstrømning til penis fra bækkenbunden.
 • Selve shockwave-behandlingen varer ca 10-15 minutter, ud fra de forskningsbaserede protokoller, og det udstyr klinikken råder over, som er det nyeste tilgængelige.
 • Behandlingen er smertefri for dig, og kan ikke sammenlignes med hvis du tidligere har fået det i eksempelvis en skulder. Du vil kun mærker en let prikken. Du er selvfølgelig velkommen til at tage din partner med til behandlingen, hvis det giver mere tryghed for dig.
 • Der er ingen risiko og bivirkninger ved behandlingen. Du vil også kunne have seksuel aktivitet som vanligt igennem behandlingsforløbet. Dog kan det påvirke positivt i forhold til blærekontrollen, samt kvaliteten i manglende sædafgang.

Ved specialløsningerne i klinikken arbejde jeg med mere enf blot den traditionelle shockwave behandlng. Der findes 2 niveauer af udvidet behandling.

Ved ED Plus behandles der med EMTT og Shockwave i en kombination. På den måde øger vi dannelsen af blodkar og stimuli på nervebaner betydligt, i forhold til standard behandlingen. Dette vil også givet en øget kontrol over bækkenbundens muskulatur

Samtidig sættes der et øget behandlingsfokus på centralnervesystemet og kognetiv funktion (CNS), som også har en vigtig indvirkning på vores rejsningsevne når executive løsningen vælges. Det er med til at gøre der kommer en højere kvalitet i nervesignalet til penis fra CNS.

ED Plus og Executive er målrettet særligt de kraftige rejsningsproblematikker, hvor der sideløbende er andre sygdomme i kroppen, som kan modvirke traditionelle tiltag.

Ønsker du mere information om denne type af behandling, vil du blive vejledt første gang du er til undersøgelse i klinikken.

Vi har også muligheden for at kunne kombinere shockwave behandlingen med den helt nye EMTT teknologi, som giver en øget stimuli på nervesystemet og elasticitet i vævet i bækkenbunden, samt en øget frigivelse af vækstfaktorer, og andre byggesten til øget cellekvalitet. Derfor får vi stimuleret et bredere område end ved shockwave alene. For at kunne få en god og kraftig rejsning, skal vævet i penis kunne udvide sig op til 20-25 gange, derfor er smidigt væv vigtigt.

Ved denne kombination, ses en kraftiger effekt end ved shockwave alene. Dette bakkes også op af vores klienter der tidligere har modtaget shockwave som standalone. Vi forventer at denne kombination vil blive standarden for behandling af erektil dysfunktion i fremtiden.

Vi er den klinik i Danmark som introducerede EMTT tilbage i 2020 og var den første til at tilbyde denne innovative kombinationsbehandling, hvilket vil give dig et bedre resultat og kraftigere rejsning. Andre klinikker har sidenhen adapteret Michaels protokoller i deres behandlinger.

Efter operation for prostatacancer er det hyppigt at se kraftige rejsningsproblemer. Normalt vil kirurgen søge at bevarer den ene af de 2 nerver som løber langs prostata, som har indvirkning på rejsningsevnen. Såfremt nerven er bevaret, vil vi med shockwave kunne øge rejsningsevnen, om muligt i en kombination med piller eller injektioner. Således vil du kunne bibeholde den seksuelle aktivitet og en god rejsning.

Dog er det vigtigt at komme hurtigt efter operationen, da der er et åbent vindue de første 6 måneder efter operationen til at stimulere nervevævet. Det er også her vi har bedst mulighed for at kunne reducere uhensigtsmæssig arvævsdannelse i bækkenbunden efter operationen.

Jeg har hver uge klienter i klinikken som er opereret for flere år siden. Her ses stadig en god effekt med behandlingen i forhold til øget rejsningsevne og følelse. Men der hvor jeg ser den allerstørste effekt, er ved pågyndelse af behandlingen få uger efter operationen.

Senest er man begyndt med at behandle allerede 3 uger efter operation på Odense Universitets hospital med shockwave, hvor de lige som her i klinikken, ser øget effekt på regeneration af nervevævet. Dette giver også en øget erektil funktion, og begrænser potentielle nerveskader i det lange løb. For at kunne lave behandlingen så tæt på operationen, kræver det at alt cancer er fjernet.

En mands selvværd er kilden til hans potens, og hvem han er. Hvis dit selvbillede eroderer, og du føler, at du ikke har nogen større værdi på den, du er, eller det du kan præstere, så kan det føre til en lang række forskellige psykologiske problemstillinger. Det kan komme til udtryk som skam og præstationsangst og i de svære tilfælde depression og stress.

Når selvværdet forsvinder, og følesen af mindreværd kommer, så vil lysten til sex og i de sværeste tilfælde evnen til sex kunne forsvinde. Det vil kun skabe en yderligere nedadgående spiral, som påvirker selvbilledet og den sexuelle funktion yderligere. Det vil for ham skulle håndteres, for at du igen kan få en succesfuld sexuel funktionsevne.

Selvværdet kan også være påvirket af barndommen og eventuelle traumer, der kan have påvirket selvbilledet og relationsdannelsen og kan danne grund for et større udredningsbehov for at bearbejde problemstillingen.

Jeg hjælper dig sideløbende med shockwave behandling, med redskaber til et øget selvværd, hvis du er åben på at arbejde med dig selv

I forbindelse med sexuel aktivitet ved en følelse af mindreværd hos manden kan der opstå præstationsangst. Det er særligt, hvis du/manden har sat sin partner op på en piedestal og ikke føler sig værende på samme niveau. Eller i daglig tale, at du/han føler at have lavet en overscoring. Det kan være i kraft af følgende spørgsmål:

Er jeg god nok? Er min pik stor nok til hende? Kan jeg tilfredsstille hende? Hvad sker der, hvis jeg skuffer hende? Bliver jeg forladt, hvis hun ikke får en orgasme?

Der er ingen grænser for, hvilke tanker der kan komme op i situationen, men fælles for dem alle er, at det reducerer rejsningsevnen i større eller mindre grad. For nogle mænd betyder det, at de slet ikke har lyst til sex og begynder at trække sig, når de skal til at være intime med deres partner, af frygt for at fejle.

Disse elementer hjælper jeg dig også til at forstå.

Der er mange forskellige årsager til rejsningsproblemer hos mænd, udover alder. Klinikken hjælper dig ved første undersøgelse til at forstå hvorfor du har fået din rejsningsproblematik. Herunder er der de hyppigste der ses

 • Diabetes
 • Overvægt
 • Forskellige typer af medicin (kolesterol, insulin, blodtryksregulerende som de hyppigste)
 • Fysisk inaktivitet
 • Hjerteproblemer
 • Alkohol/rygning
 • Stress / manglende søvn
 • Brug af steroider.
 • Efter prostata operation, grundet nervebeskadigelse
 • Spændte muskler i bækkenbund grundet hyppig cykeltræning
 • Præstationsangst
 • Selvværdsproblemer
 • Manglende sexlyst
 • Overgreb
 • Skyld og skam
 • Parforhold
 • Manglende viden

Generelt vil en eller anden grad af rejsningsproblematik ramme ca. 50 % af alle mænd over 50 år, og stiger i takt med alderen herfra. Men der er også mange unge i alderen 20 til 40 som lider af rejsningsproblemer, og den gruppe står for ca 30 % af dem klinikken hjælper. Så det er ikke kun et spørgsmål om “høj” alder.

En af de seneste behandlings muligheder for rejsningsproblemer er med fokuseret shockwave og EMTT, som bruges i klinikken hos MS Insight.

 • Fysisk aktivitet
 • Vacum pumpe
 • Shockwave/EMTT
 • Sexologisk tereapi
 • Stamceller (tilbydes ikke i klinikken)
 • Injektioner/piller (tilbydes ikke i klinikken)
 • Operation ( med indsættelse af pumpe)

For at kunne give dig endnu mere indsigt i din sundhedstilstand, og se om der er risikofaktorer i forhold til din almene sundhed, tilbydes en avanceret analyse ved første behandling med en InBody770.

InBody 770 er en avanceret kropsanalysemaskine, der anvendes til at måle kroppens sammensætning, muskelmasse, fedtprocent og meget mere. Denne maskine er i stand til at give nøjagtige og detaljerede målinger, hvilket gør den velegnet til analyser som supplement til behandling. Det kan give en øget kvalificering om hvilken respons der kan forventes på shockwave behandling, i forhold til kroppens sundhedstilstand.

Den kan også hjælpe med at spore fremskridt i træning og kostændringer. Derfor tilbyder jeg også at du kan få lavet nye målinger i forbindelse med eventuelle booster behandligner efter det indlende forløb. Så kan du se hvilken effekt dine ændringer i livstilen har, og hvordan det påvirker din rejsningsevne.

“På trods af regelmæssig motion, sund kost og et fortsat aktivt sexliv, har jeg op igennem halvtreds års alderen oplevet en gradvis forringelse af evnen til ordentlig og vedvarende rejsning. Ja, i virkeligheden begyndte den proces nok endnu tidligere.

Piller har jeg aldrig rigtigt brudt mig om, og selvom der her opnås en nem og effektiv korttidseffekt. Jeg blev nysgerrig, da jeg læste om Michael og MS Insight. Jeg tog testen og gav mig selv en fødselsdagsgave ved at købe, hvad der i mit tilfælde var 6 anbefalede behandlinger.

Man vænner sig hurtigt til den formløse og på ingen måde smertefulde behandling med shockwavebehandling af mellemkødet og penis. Behandlingen gør ikke ondt, og man vænner sig hurtigt til at slappe af med de ”prikkende” bølger fra shockwavemaskinen.

Kan man overbevise sig selv om, at der ikke er den store forskel på at åbne munden og at smide bukserne i enerum med sin behandler. Så er oplevelsen på niveau med en tandrensning. Michael er meget ordentlig og har hver gang håndteret behandlingerne af mig, og samværet i enerum på en god og afslappet facon.

Efter mine 6 behandlinger oplevede jeg en mærkbar forandring af både evne til at få og hyppigheden af at have en naturlig god rejsning. Hyggeligt, når man vågner om morgenen, og dejligt når man er sammen med sin kæreste.

Selvom det ikke er billigt, har det været pengene værd for mig og jeg kan godt finde på at gå igen om 5 eller 10 år, hvis jeg senere mister det niveau, som jeg nu har fået igen.”

Ved nervebetændelse er nerverne uden for hjernen beskadiget, og dette kan give anledning til smerter og tab af funktion. Smerterne kan være en form for murrende og knugende, som spreder sig fra musklerne. Eller det kan være i kraft af en brændende og sviende smerte, der varierer i intensitet.

Ved brug af vores kraftige level-4 laser har vi specifikke bølgelænger af infrarødt og nær-infrarødt lys til at stimulere kroppens naturlige processer. Effekten fra laser hurtigere helingstider, reduktion af smerte, forbedret og øget cirkulation og mindsket hævelse. Alt behandling med laser er smertefrit.

Vi laver behandling af nerverødderne, og det påvirkede område i ekstremisterne(arme og ben), således du igen kan få en øget funktion og mindre smerte. Alt behandling med laser er smertefrit og vi følger de standard protokoller som er udviklet af USA’s førende eksperter på området.

De standard protokoller der er udviklet af USA førende eksperter ligger på 16 behandling.

 

Skal vi kontakte dig?

  Behandling af Neuropati og rejsningsproblemer

  Genvind din livskvalitet og funktion